Teoria

Krótki opis każdego z katalogów.

Documentation/ Katalog zawierający dokumentacje kernela.
arch/ Katalog zawierający kod zależny od architektury.
block/ Katalog zawierający kod sterowniki urządzeń blokowych.
crypto/ Katalog zawierający kod związany z kryptografią.
drivers/ Katalog zawierający kod sterowników.
fs/ Katalog zawierający kod obsługujący systemy plików.
include/ Katalog zawierający kod plików nagłówkowych.
init/ Katalog zawierający kod wykonywany podczas startu systemu.
ipc/ Katalog zawierający kod odpowiedzialny za komunikację miedzy procesorami.
kernel/ Katalog zawierający kod główny kernel, schedulera, sygnałów itp.
lib/ Katalog zawierający kod wszystkich bibliotek używanych przez programistów kernela
mm/ Katalog zawierający kod obsługujący pamięć operacyjną.
net/ Katalog zawierający kod obsługujący sieć.
scripts/ Katalog zawierający skrypty.
security/ Katalog zawierający kod obsługujący uprawnienia procesów/użytkowników.
sound/ Katalog zawierający kod obsługujący dźwięk.
usr/ Katalog zawierający dodatkowy kod potrzebny przy wczesnych fazach uruchamiania systemu

Powrót do Spisu treści.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.