Teoriakernel

Pomoce do kompilacji i instalacji.

Opcjonalnie potrzebujesz biblioteki ncurses lub X11 (Xorg/XFree; menadżer nie jest ważny).

Pomoce do debugowania kernela.

Przydał by się edytor tekstu (vim lub Emac są najlepsze).
Linki do debugerów:

Powrót do Spisu treści.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.