Zgłaszanie błędów

Zgłaszanie błędów

Raporty dotyczące usterek w jądrze należy wysyłać na LKML, na listę danego podsystemu (jeżeli taka istnieje - spis wszystkich list znajduje się pod adresem http://vger.kernel.org/vger-lists.html), oraz do opiekuna kodu w którym wystąpiła usterka. Jeżeli wiemy, która łatka wywołała problem, to powinniśmy powiadomić o tym deweloperów - najlepiej wysłać informację do wszystkich wymienionych w polach informacyjnych „From:”, „Signed-off-by:”, „Acked-by:” (zwiększamy tym samym prawdopodobieństwo szybkiej odpowiedzi).

Czasami nasz raport może zostać zjedzony przez filtr anty-spamowy, ewentualnie ginie gdzieś w czeluściach skrzynek pocztowych deweloperów (niektórzy otrzymują bardzo dużo listów, więc nie należy się dziwić, że czasami coś przeoczą), dlatego jeżeli przez kilka dni nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi, powinniśmy wysłać go ponownie. Gdyby mimo wszystko nikt nie odpowiedział na nasz raport, to najwłaściwszym postępowaniem będzie umieszczenie go w bugzilli http://bugzilla.kernel.org/.
Dobry raport powinien zawierać:
• zgłaszany błąd
• plik konfiguracyjny naszego jądra systemu
• informacje potrzebne do odtworzenia błędu
• informacje o konfiguracji naszego sprzętu (jeśli będą potrzebne, np. przy problemach z jakimiś sterownikami)
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku REPORTING-BUGS.

Dzięki włączeniu CONFIG_DEBUG_INFO będziemy mogli dostarczyć dodatkowe informacje pozwalające zlokalizować błąd. Podczas testowania powinniśmy w miarę możliwości (głównie chodzi o wydajność systemu, a raczej o jej brak po włączeniu niektórych opcji) włączyć kilka „ficzerów” w menu „Kernel hacking —->”.

Po zgłoszeniu błędu najprawdopodobniej dostaniemy do przetestowania poprawkę. Jeżeli po jej zaaplikowaniu problem nie znika, to należy powiadomić o tym dewelopera, który nam ją wysłał. Jeżeli łatka naprawia problem, to pozostaje nam tylko podziękować deweloperowi.

ORT - jest to narzędzie, którego zadaniem jest ułatwienie przygotowania dobrego raportu błędu. Po uruchomieniu:
$ ./ort.sh oops.txt
Zostaniemy zapytani o typ raportu:
• short - tylko podstawowe informacje
• custom - możemy wybrać co chcemy umieścić w raporcie
• template - raport z szablonu
Następnie wpisujemy wymagane informacje, wybieramy potrzebne nam opcje. Raport jest generowany zgodnie z szablonem, który można znaleźć w pliku REPORTING-BUGS.

Najnowszą wersję ORT można znaleźć pod adresem: http://www.stardust.webpages.pl/ltg/files/tools/ort/

Wadą tego narzędzia jest to, że w prosty sposób możemy dostarczyć wiele niepotrzebnych informacji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.